Een vliegende start voor het Afstammingscentrum

Door Elke Sleurs op 28 april 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

In april vorig jaar is het Afstammingscentrum in Gent open gegaan. Een vliegende start weliswaar want het ontving sindsdien ongeveer 162 vragen van geadopteerden, donoren, adoptieouders, eerste ouders en verwanten en metissen.[1] In hun eerste jaarverslag brengen zij eveneens de uitdagingen waarvoor zij staan en waarmee ze de hand uitreiken naar de Vlaamse overheid: ze willen o.a. een betere regeling van het DNA-onderzoek, de opheffing van de beperking tot de eerste graad, een goed uitgewerkte decretale basis voor de toegang tot het Rijksregister en het Vreemdelingenregister én de regeling inzake anonimiteit, controle en registratie bij spermadonatie.[2]

Een hele lijst van aandachtspunten die de verdere uitbouw van het Afstammingscentrum naast het personeels- en budgettair vraagstuk, beïnvloedt. Immers, de bevoegde minister wil het nazorglandschap voor geadopteerden, waaronder het centrum ook onder valt, beter versterken. In het antwoord op mijn mondelinge vraag meldt de minister dat er in mei van dit jaar een werkgroep ‘nazorg en begeleiding’ start die samen met het Vlaams Centrum voor Adoptie (VCA) een analyse moet maken om tot verbeterpunten en aanbevelingen te komen. Dit past dan in het kader van de hervorming van de interlandelijke adoptie.  

Daarnaast zal Vlaanderen goed moeten opletten op de mogelijks nieuwe wetgeving die het federale niveau wil uitwerken omtrent het draagmoederschap en discreet bevallen. Want dit heeft ook een impact op het recht op toegang tot afstammingsinformatie, dus impact op ons Afstammingscentrum.

Voor wat betreft de gebruikersbevragingen: die worden online afgenomen waarbij de cliënten de kans krijgen om het Afstammingscentrum naar waarde te schatten. En de bedoeling is ook hier een jaarlijkse gewoonte van te maken.

De Vlaamse overheid weet welke richting dat ze uit moet met het Afstammingscentrum. Nu is het aan de bevoegde minister om hier decretaal verdere stappen te zetten. Op mijn fractie kan hij alvast rekenen..

 

[1] https://afstammingscentrum.be/

[2] VOU van Elke Sleurs nr. 2430 van 26 april 2022 via, https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is