Elke Sleurs presenteert actieplan tegen gendergerelateerd geweld

Door Elke Sleurs op 10 december 2015, over deze onderwerpen: Gelijke kansen
Elke Sleurs presenteert actieplan tegen gendergerelateerd geweld

Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs pakt uit met een nieuw nationaal actieplan tegen alle vormen van gendergerelateerd geweld. “Voor het eerst is daarin ook een prioritair luik opgenomen over seksueel geweld”, zegt zij. “Vanuit mijn achtergrond als gynaecoloog vind ik dat enorm belangrijk.” In totaal telt het actieplan 235 nieuwe maatregelen ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. “Dit plan is bijzonder ambitieus maar ook concreet genoeg om effectief een verschil te kunnen maken op het terrein”, aldus Sleurs.

Gendergerelateerd geweld is een belangrijk maatschappelijk probleem. Zo waren er vorig jaar alleen al bijna 40.000 klachten voor partnergeweld en meer dan 3.000 voor verkrachting. En dat is nog maar het topje van de ijsberg, want partnergeweld wordt in 78 procent van de gevallen niet aangegeven. Bij seksueel geweld loopt dat zelfs op tot 90 procent. “Het probleem is bovendien ruimer dan enkel partner- en seksueel geweld”, merkt Sleurs op. “Eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en genitale verminking komen vaker voor dan doorgaans wordt aangenomen. Om gendergerelateerd geweld in al die vormen te voorkomen en bestrijden, is een doorgedreven inspanning nodig. Dit plan dient dan ook ter bestrijding van élke vorm van gendergerelateerd geweld. Ook de mannelijke slachtoffers worden bijvoorbeeld niet vergeten.”

Samenwerking tussen overheden

Het nieuwe actieplan, dat de periode 2015-2019 bestrijkt, is opgemaakt in samenwerking met alle ministers en staatssecretarissen uit de verschillende regeringen op federaal en regionaal niveau. Er is resoluut gekozen voor een coherente en gecoördineerde aanpak, waarbij de federale overheid, de gemeenschappen en de gewesten nauw samenwerken. Het plan is concreet opgebouwd op basis van beleidsaanbevelingen van de professionals op het terrein en vanuit het middenveld. Ter illustratie een greep uit de genomen maatregelen:  

  • Verspreiding van de preventiekit vrouwelijke genitale verminking in scholen, ziekenhuizen, via Kind en Gezin, CLB’s, enzovoort
  • Pilootprojecten in verband met Sexual Assault Referral Centers, multidisciplinaire opvang van slachtoffers
  • Kwalitatief onderzoek naar de prevalentie van mannelijke slachtoffers van partner- en seksueel geweld
  • Invoeren en financieren van begeleidingsmaatregelen voor de preventie van seksueel geweld in de opvang van asielzoekers, met inbegrip van en in het bijzonder in de noodopvangplaatsen
  • App om seksuele intimidatie op straat in kaart te brengen

Het volledige actieplan kan je hier raadplegen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is