Geraken Oekraïense vluchtelingen op tijd gescreend?

Door Elke Sleurs op 5 mei 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

De Oekraïne-oorlog dwingt nog meer mensen om op de vlucht te slaan. Zo zijn er in ons land sinds maart ongeveer 25.000 Oekraïners geregistreerd. Normaal moeten zij een gezondheidsscreening doorstaan in het Klein Kasteeltje in Brussel. Echter, door hen een statuut te geven van ‘tijdelijk ontheemden’ wordt deze screening decentraal georganiseerd, via de huisartsenkringen en de eerstelijnszones.[1] Een gezondheidsscreening is standaard voor vluchtelingen in het algemeen en is nu meer dan ooit nodig omdat Oekraïne geen land is dat goede vaccinatiecijfers voor polio, tuberculose (tbc) en andere infectieziekten kan voorleggen.

Ik heb aan de bevoegde minister gevraagd om daar goed op toe te zien. De huisartsenkringen zijn begin april geïnformeerd geweest over de stand van het land. Er is hen gevraagd om samen met de lokale besturen en de zorgraden een preventief zorgaanbod uit te werken. De minister erkent dat het niet evident is om deze doelgroep te sensibiliseren en te leiden naar het medisch preventief aanbod. Men wil rekenen op de populatiegerichte aanpak die tijdens de COVID-19-crisis is gehanteerd. Of dit ook zal werken bij Oekraïners is koffiedik kijken. We hebben ook geen idee hoe zij tegenover de covidvaccinaties staan.  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vraagt aan de lidstaten om Oekraïense vluchtelingen niet systematisch te screenen op tbc. De Vlaamse overheid wenst dat niet. Wij kiezen resoluut voor een tuberculosescreening bij kinderen vanaf 5 jaar en volwassenen. Het is goed dat we van eenieder een longfoto maken om tbc uit te sluiten.

Organisatorisch is het een huzarenstukje om dit allemaal geregeld te krijgen. Als fractie wensen wij de flexibiliteit van de lokale besturen en eerstelijnszones te onderstrepen. Waarvoor oprechte dank! Het zijn zij die ook deze opdracht tot een goed einde zullen brengen..

 

[1] VOU van Elke Sleurs nr. 2626 van 3 mei 2022, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is