Groen licht voor de samenwerking tussen het Universitair Ziekenhuis Gent en het ziekenhuis van Terneuzen

Door Elke Sleurs op 14 juli 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

In de plenaire vergadering van 13 juli jl. is het voorstel tot wijziging van artikel 40sexies van het bijzonder decreet van 26 juni 1991 betreffende de Universiteit Gent en het Universitair Centrum Antwerpen goedgekeurd.[1] Op vraag van het Universitair Ziekenhuis Gent (UZ Gent) hebben parlementsleden Joke Schauvliege, Stephanie D’Hose, Freya van den Bossche, Mieke Schauvliege en mezelf deze wijziging in gang gezet.

De bedoeling is dat het UZ Gent en het ziekenhuis van Terneuzen, dat onder beheer valt van Zorgsaam meer gaan samenwerken waarbij extra gespecialiseerde zorg aan de patiënten kan aangeboden worden. Beide ziekenhuizen zullen goed afspreken wie wat zal doen. Over de Vlaamse grenzen heen. Deze samenwerking is niet ‘nieuw’ maar werd decretaal onvoldoende ingebouwd. Omwille van de publiekrechtelijke kwalificatie van het UZ Gent.

Met de nieuwe regelgeving zal het UZ Gent meer flexibiliteit en ruimte krijgen voor diepgaande samenwerkingsverbanden met het ziekenhuis van Terneuzen. Eveneens voorziet het decreet in de mogelijkheid om in de toekomst nieuwe en grensoverschrijdende samenwerkingen met andere, buitenlandse ziekenhuizen af te sluiten. Een win-win voor iedereen.

Het nieuwe decreet is een stap in de goede richting voor enerzijds de patiënt die een meer geïntegreerde zorg krijgt in de Oost-Vlaamse regio en Zeeuws-Vlaanderen en anderzijds ook voor het UZ Gent dat haar internationale reputatie van o.m.  ‘kenniscentrum’ waarmaakt en verder kan ontwikkelen en uitbouwen.

 

[1] https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1850732

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is