Hartziekten bij vrouwen

Door Elke Sleurs op 20 oktober 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

In de commissie van 18 oktober jl. hebben we van gedachten gewisseld over het thema ‘hartziekten bij vrouwen’.[1] Er werd beweerd dat de kennis bij zowel het grote publiek als bij de zorgverstrekkers over de specifieke vrouwelijke symptomen van hartklachten onvoldoende is en dat daardoor juiste diagnoses en behandelingen zouden uitblijven. De interim-minister beaamde dat er meer nood is aan een ‘female friendly focus’ als het aankomt op preventie van hart- en vaatziekten bij vrouwen. Verder zegt hij er nog bij dat het verhogen van bewustwording voor hartklachten specifiek bij vrouwen onderwerp moet zijn van verder wetenschappelijk onderzoek. Gezien het vaak om vage klachten gaat, kan dit onnodige onrust opwekken en andere ongewenste gevolgen hebben zoals overdiagnose en een overbelasting van de zorg. Dus meer investeren in wetenschappelijk onderzoek.

Anderzijds, de Vlaamse overheid zet al sinds 2016 in op meer gezonde levensstijl: gezonde voeding, voldoende bewegen, niet roken, alcoholgebruik beperken enzovoort, voor mannen én vrouwen![2] Ook Domus Medica heeft in haar richtlijnen over hart-en vaatziekten een hoofdstuk opgenomen die specifiek gewijd is aan het coronair lijden bij vrouwen.[3] In een aantal ziekenhuizen is een vrouwenhartraadpleging binnen de dienst cardiologie opgericht om hartkwalen bij vrouwen vroeger op te sporen en te behandelen. Deze werken nauw samen met de gynaecologen.

Een multidisciplinaire samenwerking tussen gynaecologen en cardiologen is een doelstelling voor alle beroepsgroepen, ook met de eerste lijn. En zelfs met de apothekers via het medisch-farmaceutisch overleg.

Ik betreur dat de vraagsteller moeite had met het uitgebreide antwoord van de interim-minister. Er wordt op het terrein door de zorgverleners al veel gedaan. Dat moeten we nog meer benadrukken. Als er op termijn voortschrijdende inzichten komen over hartklachten bij vrouwen, moeten we daarin investeren. Daarnaast kan je als burger -eventueel samen met je huisarts- op de website www.gezondheidsgids.be een vragenlijst invullen die een inschatting maakt van het risico op hart-en vaatziekten. Handig om op die manier je levensstijl aan te pakken. Zonder dat de overheid je handje vasthoudt en zegt wat je nog meer kunt doen.  

 

[1] VOU nr. 11 van 18 oktober 2022 over ‘het tijdig herkennen van hartziekten bij vrouwen’, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

[2] Zie ook het actieplan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’, via https://www.zorg-en-gezondheid.be/beleid/preventieve-gezondheidszorg/gez....

[3] Hier gaat het over de vernauwing of de blokkade van de kransslagaders.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is