Hervorming van de palliatieve zorg nog niet voor morgen

Door Elke Sleurs op 20 april 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Wat moet je doen als je palliatief bent? De Vlaamse overheid heeft de intentie om een actieplan ‘Vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg' uit te werken.[1] Een paar weken geleden slaakte Palliatieve Zorg Vlaanderen een noodkreet[2]. Zij stellen vast dat het aantal patiënten dat palliatieve zorgen nodig heeft, exponentieel stijgt en dat de middelen niet meestijgen. Bovendien zijn de mensen maar ook de professionelen heel weinig op de hoogte van palliatieve zorgplanning en levenseindezorg. En daar moet de overheid een tand bijsteken.
Dat actieplan zou een hervorming van de palliatieve sector betekenen.[3] Op dit moment is men samen met de belanghebbenden een visie aan het vormen over palliatieve zorg. Dit zou dan moeten uitmonden in een actie- en transitieplan, dat eind dit jaar zou moeten gefinaliseerd zijn. De bedoeling is ook om ‘quick wins’ op te nemen, die sneller kunnen doorgevoerd worden. Wat deze zijn, is nog niet bekend. De minister is ook voorstander van het efficiënt inzetten van mensen en middelen. Ze erkent dat er nog veel werk aan de winkel is en dat palliatieve zorg in heel Vlaanderen moet mogelijk zijn, ook in de woonzorgcentra met de palliatieve teams.

Ik ben blij dat de minister het actieplan prioritair wil afwerken. Het is nog even wachten op de concrete resultaten. De noden zijn hoog, de kennis onvoldoende. Nu is het aan de Vlaamse overheid om dit tot een goed einde te brengen.

Wie palliatieve zorgen van dichtbij wil zien, is de eerste aflevering van de reeks ‘Mijn god’ op Canvas  een aanrader.[4] Daarin worden palliatieve zorgverleners van de verschillende geloofsgemeenschappen gevolgd en we krijgen een inkijk in de begeleiding van hun patiënten naar de dood. Aangrijpend..     

 

[1] VOU van Elke Sleurs nr. 2189 van 18 april 2023 over ‘het vervroegd uitwerken van het actieplan 'Vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg'’ via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

[2] https://palliatievezorgvlaanderen.be/artikel-rondetafelgesprek-met-minis...

[3] VOU van Elke Sleurs nr. 498 van 9 november 2021 over ‘de federale campagne 'Advance Care Planning' en het Vlaamse actieplan rond vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg’ via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie... en ook SV van Elke Sleurs nr. 642 van 7 juni 2022 over ‘Hervorming palliatieve zorg – Actieplan’ via https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1862910

[4] ‘Mijn god’ is een tv-reeks op Canvas. In de eerste aflevering van woensdag 19 april jl. ging het over palliatieve zorgen in het ziekenhuis, via https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/mijn-god/1/mijn-god-s1a1/

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is