Hormoonverstoorders: moeten we daar schrik van hebben?

Door Elke Sleurs op 24 februari 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Begin februari 2022 communiceerde Kom op tegen Kanker over een onderzoek dat schadelijke chemische stoffen in parfums zou aantonen.[1] In het radionieuws verduidelijkte Ann Gils, directeur Preventie en Vroegopsporing van deze organisatie dat “langdurige blootstelling aan hormoonverstorende stoffen, zelfs in lage dosissen, kan bijdragen aan het ontstaan van sommige borstkankers.” Ik begrijp goed dat zij de mensen willen informeren en sensibiliseren over chemische stoffen. Dat is tevens de taak van de overheid maar de nadruk moet liggen op informeren en niet op mensen bang maken.  

Tot mijn grote verbazing las ik een factcheck hierover op de website Wetenschap en Gezondheid.[2] Daarin concludeert men dat “parfums ongetwijfeld chemische stoffen met een mogelijk schadelijke impact op de gezondheid bevatten. Maar dat het niet duidelijk is in welke concentratie deze stoffen schade berokkenen, laat staan dat er een verband kan gelegd worden tussen gebruik van parfum en kanker. Er is geen enkele studie die aantoont dat bepaalde hormoongevoelige kankers meer voorkomen bij parfumgebruikers. Dergelijke berichtgeving creëert onnodige angstgevoelens.”

De Vlaamse Regering heeft weldegelijk de ambitie om hormoonverstoring aan te pakken. Ik wil graag verwijzen naar het actieplan over hormoonverstoring – poly-en perfluoralkylstoffen.[3] Ook in de beleidsnota van de minister staat dat we meer aandacht gaan hebben voor milieugezondheidszorg en dat we de vinger aan de pols houden door samenwerkingsverbanden te sluiten met o.m. Sciensano.[4].

Meer dan zes maanden heeft de ‘Onderzoekscommissie PFAS-PFOS’ in het Vlaams Parlement gedebatteerd over de PFOS-vervuiling in en rond de 3M-site in Zwijndrecht. [5] Weldra zullen er ook aanbevelingen komen die zowel voor de mensen als voor de regering fundamenteel zijn. In het belang van de volksgezondheid, uiteraard.

Naar aanleiding van het bericht van Kom op tegen Kanker is ook aan de minister gevraagd wat de laatste stand van zaken is over hormoonverstoorders.[6] In het najaar wil hij met een rapport komen waarbij een goed onderbouwd preventiecampagne in vervat zit. Op basis van folders, succesvolle campagnes gaan we de mensen informeren over de blootstelling aan hormoonverstoorders en de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid, zonder hen bang te maken. Want dat is echt voor niets nodig…

 

 

 

[1] https://www.komoptegenkanker.be/blog/kom-op-tegen-kanker-waarschuwt-voor...

[2] https://www.gezondheidenwetenschap.be/gezondheid-in-de-media/bevatten-pa...

[3] https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Actieplan...

[4] Pagina 50 van de beleidsnota 2019- 2024 Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding, via https://publicaties.vlaanderen.be/view-file/32263

[5] https://www.vlaamsparlement.be/nl/dossiers/dossiers/vervuiling-pfas-pfos

[6] VOU nr. 1813 van 22 februari 2022, via, https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is