Huisarts zoekt werkplek?

Door Elke Sleurs op 23 juni 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Op de commissie van 22 juni jl. werd het huisartsentekort in de toeristische streken aangekaart.[1] Natuurlijk is dit probleem niet te verengen tot enkel deze regio’s. Vlaanderen sleept al langer dit tekort met zich mee. De Vlaamse Regering erkent dit en bestudeert samen met de beroepsvereniging Domus Medica waar de grote tekorten zijn, brengt deze in kaart en zal vervolgens maatregelen nemen om de capaciteit binnen de huisartsensector te verhogen. Minister Beke wil inzetten op het stimuleren van samenwerking binnen en buiten de beroepsgroep. Daarvoor plant hij een hervorming van het Impulsfonds dat daaraan mogelijks tegemoet zal komen.

Ik heb in het verleden reeds via verschillende parlementairen initiatieven gevraagd wat dit zal inhouden en welke timing men hier vooropstelt.[2] Door de COVID-19-pandemie zijn veel beleidsthema’s blijven liggen en wil men deze -nu de coronacrisis min of meer onder controle is- hernemen.

Daarom heb ik aan minister Beke voorgesteld om in het vroege najaar van 2021 met een evaluatierapport te komen zodat we de opportuniteiten en de nodige hervormingen kunnen bespreken. Goede en gedragen oplossingen zijn nodig om het nijpend huisartsentekort aan te pakken. Wordt vervolgd!

 

[1] https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1534016...

[2] VOU van 23 juni 2020 over de hervorming van het Impulseo via, https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1402648..., SV van 14 december 2020 over Beleids- en begrotingstoelichting (BBT) 2021 Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding - Aanbevelingsrapport hervorming Impulseo via https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1647318 en SV van 2 april 2021 over de hervorming Impulsfonds - Ondersteuning huisartsen, via https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1694109 

 

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is