Is een Belgische kankerbarometer een meerwaarde?

Door Elke Sleurs op 11 februari 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

In samenwerking met de Stichting tegen Kanker, Sciensano, het Kankerregister en het College voor Oncologie is er een Belgische kankerbarometer voorgesteld.[1] Deze barometer biedt een overzicht van de situatie met betrekking tot kanker in heel het land. Er wordt met andere woorden geen onderscheid gemaakt tussen de deelstaten en hun preventieve gezondheidsbeleid dat op veel punten tegemoetkomt aan de aanbevelingen.[2]

Op preventie en screeningsvlak heeft de Vlaamse Regering haar gezondheidsdoelstellingen ‘vaccinaties’, bevolkingsonderzoeken naar kanker en de ‘Vlaming leeft gezonder in 2025’ al een tijdje uitgewerkt.[3]

Sinds 2019 heeft Vlaanderen 60 eerstelijnszones die multidisciplinair en doelgericht zorgplannen kunnen maken voor personen met een specifieke ondersteuningsvraag.[4] Ook voor de begeleiding van personen met kanker alsook de diagnose-en behandelingstrajecten en nazorg kunnen kankerpatiënten terecht bij de verschillende zorgaanbieders in de eerstelijnszorg.

Eveneens is de Vlaamse Regering bezig met de uitwerking van een actieplan rond vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg.

Met ‘de Vlaming leeft gezonder in 2025’ wordt er sterk geïnvesteerd in het inzetten op een gezonde levensstijl bij onze burgers. Mensen moeten weten dat roken een risico inhoudt, dat gezonde voeding en voldoende beweging goed zijn voor zowel het fysieke als het mentaal welbevinden. Alcohol, drugs, gamen, gokken en psychoactieve medicatie worden in het platform, de Algemene Cel Drugs aangepakt. Ook tracht de overheid via sensibilisering en nudging alle lagen van de samenleving te informeren en te bereiken.

Een aantal infectieziektes zoals HPV, hepatitis B en C kunnen kankers veroorzaken. Voor deze types hebben we vaccinatieprogramma’s en herhaalvaccinaties ontwikkeld.

Met betrekking tot de link tussen kanker en milieublootstelling houdt men de vinger aan de pols via humane biomonitoringsinitiatieven. Men onderzoekt potentiële geografische kankerclusters of bezorgdheden, in samenwerking met het Kankerregister, en men neemt actie om eventuele blootstellingen te verminderen. 

Nieuwe evoluties en Europese aanbevelingen op het vlak van vroegdetectie van kanker worden opgevolgd door het agentschap Zorg en Gezondheid binnen de ‘mirror group’ Europe’s Beating Cancer Plan, het kankerplan van de Europese Commissie.[5]

Kortom: de Vlaamse overheid doet heel wat ter preventie van kanker. Daarom is het misschien handig dat de makers van de Belgische kankerbarometer een onderscheid inbouwen tussen de deelstaten en hun gevoerde preventiebeleid. We zitten echt niet stil…

 

 

[1] https://www.kanker.be/kankerbarometer

[2] VOU nr. 1670 van 8 februari 2022, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

[3] Bevolkingsonderzoeken naar darmkanker, borstkanker en baarmoederhalskanker.

[4] https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszones-en-zorgraden

[5] https://ec.europa.eu/health/non-communicable-diseases/cancer_nl

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is