Naar een rookvrije zorg in Vlaanderen?

Door Elke Sleurs op 13 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Inleiding

Nederland heeft de ambitie om tegen 2025 al haar ziekenhuizen volledig rookvrij te maken. Zowel patiënten als zorgverleners en bezoekers krijgen niet meer de mogelijkheid om hun sigaret in de nabijheid van het ziekenhuis op te steken. Een paar weken geleden liet federaal minister van Volksgezondheid in de pers vallen dat ons land ook zo’n wettelijk kader nodig heeft voor een rookvrije zorg. Daarnaast wil hij ook een federaal antitabaksplan invoeren.

De ziekenhuissector is alvast vragende partij voor een volledige rookvrije zorg -en niet alleen ziekenhuizen- op voorwaarde dat de Vlaamse overheid goed inzet op sensibilisering en een rookstopaanbod uitwerkt.

Pilootprojecten

Volgens minister Beke kunnen ziekenhuizen nu al instappen in het project ‘Rookvrije Zorg’ dat inzet op een rookbeleid in het kader van de Vlaamse gezondheidsdoelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’. De methodiek is terug te vinden op de website www.rookvrijezorg.be en omvat een stappenplan dat de ziekenhuizen kan helpen om een rookbeleid uit te rollen.

Zo’n twaalf ziekenhuizen waaronder AZ Delta in Roeselare en Maria Middelares in Gent zijn in dit project gestapt.[1] De evaluatie ervan zou nog komen. Men mag niet vergeten om ook de bezoekers mee te betrekken in zulke onderzoeken.

Een wettelijk kader?

Is nog niet voor morgen. Dit blijkt uit het antwoord van de minister op onze vragen over rookvrije zorg.[2] Volgens hem is “het effectief opleggen van een wettelijk rookverbod in de ziekenhuizen en, bij uitbreiding, in de andere zorginstellingen een complexe juridische materie waarbij verschillende bevoegdheidsdomeinen betrokken zijn.” Hij vindt het valabel om vanuit het perspectief van de volksgezondheid een rookverbod na te streven. Anderzijds kijkt hij ook naar de individuele vrijheid van de mensen.

Dergelijke overwegingen zouden moeten meegenomen worden in een tabaksplan dat de Algemene Cel Drugsbeleid eventueel uitwerkt. Helaas zijn er voor dit plan nog geen prioriteiten vastgelegd en is een bespreking met de federale minister niet gebeurd.

Vandaar mijn expliciete oproep om dat overleg te starten zodat we op termijn een wettelijk kader hebben voor een rookvrije zorg. Het momentum is er..

 

[1] https://www.gezondleven.be/nieuws/12-ziekenhuizen-gaan-voor-strikte-rege...

[2] https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1512206...

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is