Parlementsverkiezingen 26 mei 2019

Beste lezer,

Als Vlaams parlementslid en voormalig federaal staatssecretaris bevoegd voor gelijke kansen, armoedebestrijding, personen met een beperking en wetenschapsbeleid, heb ik mij standvastig ingezet voor een degelijk en eerlijk beleid. Hieronder enkele, recentere acties.  

Het nut van vaccinaties wordt in de voorbijgaande maanden sterk in twijfel getrokken door de anti-vaccinatiebeweging. Dit is levensbedreigend, zie de heropflakkering van de mazelen in verschillende Europese landen en wereldwijd. De blijvende informatieverstrekking en sensibiliserende acties zijn van cruciaal belang.                                              Met de invoering van HPV-inentingen (het humaan papillomavirus) voor jongens vanaf volgend schooljaar is een zeer belangrijke stap vooruit in de strijd tegen HPV-gerelateerde kankers.

Ook de sensibilisering van hormoonverstoorders bij onder meer zwangere vrouwen en kwetsbare groepen werd wetmatig vastgelegd.

Het ziekenhuislandschap is in volle beweging. De ziekenhuisnetwerken in Vlaanderen zijn zich aan het ontwikkelen en hebben de juiste ondersteuning nodig. Samenwerking en multidisciplinariteit staan hierbij centraal. Zo heeft onder andere het nieuwe protocolakkoord medische beeldvorming (NMR’s) ervoor gezorgd dat er 8 bijkomende toestellen zullen komen.

De oprichting van een afstammingscentrum met een DNA-databank in de nabije toekomst is een feit. Dit is zeer goed nieuws voor personen met afstammingsvragen. En het is een eerste stap in de afschaffing van de anonimiteit van donoren.

Mijn Nationaal Actieplan Gendergerelateerd Geweld (geweld tegen vrouwen en mannen, genitale verminking, grensoverschrijdend gedrag,...) heeft wat de Vlaamse maatregelen betreft een positief rapport. Maar het werk tegen seksueel geweld is zeker niet af en vraagt opvolging en eventuele bijsturing.

Voor een volledig beeld van mijn vragen en tussenkomsten, verwijs ik graag door naar mijn website:  https://www.elkesleurs.be/parlementair-werk.

Als ik na 26 mei 2019 terug verkozen ben, wil ik het voorgaande werk verder zetten en mee bouwen aan een kwalitatieve gezondheidszorg die betaalbaar en toegankelijk is. Gezien mijn gynaecologische achtergrond laat ik seksuele en reproductieve gezondheid niet los. Ouderenzorg met focus op thuiszorg, de verdere concretisering van de eerstelijnszorg en ziekenhuiswerking zullen mijn aandacht blijvend opeisen. En even belangrijk zijn gelijke kansen en ethische thematieken.

Vanwege Elke Sleurs

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is