Positief tussentijds rapport voor Nationaal Actieplan Gendergeweld

Door Elke Sleurs op 5 februari 2019, over deze onderwerpen: Gelijke kansen, Holebi's en transgenders, Minderjarigen
Elke Wouters

“Het is een goede zaak dat we verder werken op gendergerelateerd geweld want het werk is nog niet af.” Vlaams parlementslid Elke Sleurs reageert tevreden op de positieve tussentijdse evaluatie van het Nationaal Actieplan ter bestrijding van gendergerelateerd geweld. Dat plan ging van start in 2015, toen Elke Sleurs nog staatssecretaris voor Gelijke Kansen was. Het bestond uit 235 maatregelen van alle regeringen, waarvan de meeste door de Vlaamse Regering werden uitgevoerd tussen 2015 en 2017. Tochl ligt er volgens Elke Sleurs de komende maanden nog werk op de plank.

Meten is weten

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen stelde de tussentijdse evaluatie op. “Meten is weten. Dit is een graadmeter voor de samenleving waarin we leven”, zegt Vlaams Parlementslid Sleurs. Eind 2017 waren 46 maatregelen lopende, zes maatregelen werden afgerond en 13 moesten nog worden opgestart.

De komende maanden zullen onder meer volgende beleidsinitiatieven nog worden uitgevoerd:

  • De uitrol van het Vlaams actieplan ter bevordering en bescherming van de fysieke, psychische en seksuele integriteit van de minderjarige in de jeugdhulp en de kinderopvang, het onderwijs, de jeugd- en de sportsector
  • De afronding van het wetenschappelijk onderzoek naar geweld op kinderen en jongeren
  • E-learning module voor professionelen en huisartsen ter herkenning van intrafamiliaal geweld
  • Verdere ondersteuning van slachtoffers van gendergerelateerd geweld via 1712
  • Betere informatie-uitwisseling bij intrafamiliaal geweld via Family Justice Center
  • Uitbreiding van het vormingsaanbod voor justitieassistenten
  • Lancering van een subsidie-oproep ter ontwikkeling van een gezinsondersteunend aanbod in de strijd tegen vrouwelijke genitale verminking en gedwongen huwelijken, met een structurele verankering binnen Kind en Gezin
  • Nieuwe (opvang)acties voor slachtoffers van tienerpooiers

Positief rapport

“Gendergeweld is moeilijk te bannen uit de samenleving, ondanks de grote inspanningen. Op 5 februari spreek ik over dit thema naar aanleiding van de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking en vanuit mijn ervaring als politica én als universitair gynaecoloog. Dat Vlaanderen een redelijk positief rapport kan voorleggen, is alvast bemoedigend”, aldus Elke Sleurs.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is