“Het is deze regering menens met de strijd tegen belastingfraude. Fraude tast immers het systeem van fiscale rechtvaardigheid aan”, stelt minister Van Overtveldt. “Door maar liefst honderd extra personeelsleden aan te werven voor de BBI kunnen we de opsporing en bestraffing van fraude verscherpen. Op dit moment stelt die inspectiedienst al zo’n 600 mensen tewerk. Het personeelskader zal er nog dit jaar dus met meer dan 15 procent groeien.”

Investeren in informatica

Daarnaast wordt er bijkomend geïnvesteerd in de dataminingprojecten van de BBI. Datamining is het gericht zoeken naar (statistische) verbanden in gegevensverzamelingen, om zo fraude op te sporen. “Dit jaar investeren we 200.000 euro in de aanschaf van performante software en de aanwerving van gespecialiseerde ICT-deskundigen om datamining als hefboom in de strijd tegen fraude te versterken”, licht staatssecretaris Sleurs toe. “Daarnaast drijven we de strijd op tegen fiscale fraude via het internet.” Zo wordt het Belgian Internet Service Center (BISC) gemoderniseerd. Daarvoor zijn bijkomende aanwervingen voorzien van gespecialiseerd personeel en ICT-investeringen voor een totaalbedrag van 500.000 euro.