Sneltesten vinden mondjesmaat hun weg in de strijd tegen het COVID-19 virus

Door Elke Sleurs op 20 januari 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

(Afbeelding © Rob Engelaar Fotografie). De Vlaamse Regering heeft eind vorig jaar 1,1 miljoen sneltesten aangekocht. Er is toen beslist om deze in te zetten in woonzorgcentra, in het onderwijs en in de bedrijven. In de commissie van 19 januari jl. werd de evaluatie van deze eerste sneltesten besproken.

Daaruit bleek dat tussen 23 november 2020 en 13 januari 2021 in de woonzorgcentra 6140 sneltesten werden uitgevoerd, waarvan 15 procent positief, 84 procent negatief en 1 procent ongeldig. Dit pilootproject is momenteel echter on hold gezet omdat de algemene vaccinatie de prioriteit heeft waarbij na vaccinatie enkel nog PCR-testen zouden gebruikt worden zoals het advies van de Risk Assessment Group (RAG) voorschrijft. Volgens de minister zullen de sneltesten in de zorgsector nog wel worden gebruikt waar er nog niet gevaccineerd is en voor bewoners met symptomen. De verdere inzet zal worden afgestemd met de wetenschappelijke adviezen van de Risk Assessment Group (RAG) en de teststrategie die de interfederale Taskforce Testing uitstippelt. Dit proces is voortdurend in beweging.

In het onderwijs werd een pilootproject opgestart om bij clusters sneller op de bal te spelen. Door de kerstvakantie is dit project pas begin januari echt van start gegaan in Gent, regio Tienen en regio Diest. Tegen eind januari volgt een evaluatie waarna een verdere uitrol wordt bekeken.

In de week van 11 januari is er ook gestart met een pilootproject bij kritische functies in een aantal essentiële sectoren zowel overheid als privé. Ook dit pilootproject wordt tegen eind januari geëvalueerd waarna een verdere uitrol al dan niet wordt opgestart.

Daarnaast heeft de federale overheid ook sneltesten aangekocht en ingezet in de eerstelijnssector o.a. bij de huisartsen. Zo hebben dertien huisartsenpraktijken en zes test- en triagecentra gebruik gemaakt van deze testen en worden ze positief geëvalueerd. De uitrol in de eerstelijnszones heeft groen licht gekregen.

De minister blijft benadrukken dat we een zekere wendbaarheid aan de dag moeten leggen voor het inzetten van sneltesten. Dat betekent dat we onze teststrategie voortdurend aanpassen. In het begin bleken de sneltesten minder gevoelig te zijn dan nu. Ze zijn performanter gemaakt waardoor de Vlaamse overheid blijft geloven in deze technologie.

Meer lezen via https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1464399...

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is