“We hebben ons geëngageerd om de minimumuitkeringen stelselmatig te verhogen richting de Europese norm”, zegt staatssecretaris Sleurs. “We namen reeds de beslissing om het leefloon te verhogen en nu doen we hetzelfde voor de tegemoetkoming aan personen met een beperking. Deze verhoging is een eerste belangrijke stap en het zal niet de laatste zijn.”