“Met beide maatregelen, die ingaan op 1 oktober, zorgen we ervoor dat de invoering van de witte kassa op 1 januari 2016 de sector niet nodeloos in de problemen brengt”, aldus Sleurs. Zo kunnen vele zwarte (over)uren gemakkelijker officieel of ‘wit’ worden gemaakt.

Sociale dimensie

De overuren worden niet alleen een stuk goedkoper voor de werkgever, die geen RSZ-bijdrage van 25 of 33 procent erop moet betalen. Ze zijn ook financieel gunstig voor de werknemer, want hij betaalt geen RSZ-werknemersbijdrage (13,07 procent), geen personenbelasting (bruto = netto) en bouwt toch volledige sociale rechten op. “Er komt ook geen verplichte inhaalrust. De werknemer kan de overuren dus volledig uitbetaald krijgen”, vervolgt de staatssecretaris, die ook wijst op de belangrijke sociale dimensie van de horeca: een sector die veel mensen uit kansengroepen tewerkstelt.

Flexi-jobs

De regering keurde ook de invoering van flexi-jobs goed. Werknemers die minimaal een viervijfdejob hebben bij een andere werkgever, kunnen voortaan in de horeca bijverdienen aan een nettoloon, aangevuld met 25 procent werkgeversbijdragen.

Meer details én een infografiek over ons horecaplan vind je hier.