Teleconsultatie is een blijvertje!

Door Elke Sleurs op 27 mei 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

De COVID-19-crisis heeft al verschillende van haar gedaanten laten zien. Eén ervan is teleconsultatie. Tijdens de eerste coronagolf in maart vorig jaar zijn onze huisartsen massaal moeten overschakelen naar teleconsultatie. Patiënten mochten niet meer naar de huisartsenpraktijken gaan. Enkel via telefoon of videoconferentie werden de huisartsen geraadpleegd.

In de Vlaamse ad hoc commissie ter evaluatie van het coronabeleid in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin benadrukte huisartsenvereniging Domus Medica het belang van deze nieuwe vorm van consultatie maar dat men daar een zekere behendigheid voor nodig had.[1]

Het is op dit elan dat internet provider Proximus vanaf volgende maand de app ‘Doktr’ lanceert. Deze app is ontwikkeld voor elkeen waarbij men via videoconferentie een huisarts kan raadplegen. Het is in eerste instantie een digitale tool die naast de fysieke consultaties kan functioneren. Volgens Proximus is het in deze fase nog niet gebruikelijk om de eigen huisarts via ‘Doktr’ te raadplegen. Deze zou naderhand worden gekoppeld aan de eigen patiënten.

Indien men via ‘Doktr’ een huisarts raadpleegt, krijgt men een willekeurige arts die toegang zal vragen tot je globaal medisch dossier en die voor je eigen huisarts een nota zal opmaken ter opvolging van je ziekte. Zowel Domus Medica als het Vlaams Patiëntenplatform hebben hun bedenkingen geuit over de patiënt - huisarts relatie.

In de commissie van Welzijn van 25 mei jl. liet minister Beke zijn licht schijnen op de app ‘Doktr’.[2] De Vlaamse overheid is niet betrokken geweest bij de ontwikkeling ervan. Proximus heeft hen wel informeel ingelicht. Volgens de minister is de verdere digitalisering een logische evolutie die kan bijdragen tot een grotere bereikbaarheid van de zorgaanbieders. De tele-of videoconsultatie is een goede aanvulling op de bestaande fysieke consultaties. Dit hoeft de vertrouwensband tussen zorgaanbieder en patiënt zeker niet te verstoren. Alleen zullen de randvoorwaarden en modaliteiten die nodig zijn voor teleconsultaties door het federale niveau worden bepaald.  

Mijn fractie is voor verdere digitalisering en de app ‘Doktr’ kan een plaats krijgen binnen het zorglandschap op voorwaarde dat het de kwaliteit van de zorg verbetert. Tevens behoud ik mij het recht te pleiten voor de noodzakelijke administratieve vereenvoudiging. Zelfs in digitale context. Want, hoe het er nu uitziet binnen ‘Doktr’, zal de willekeurige arts een nota of attest moeten opmaken voor de huisarts zodat deze zou kunnen volgen. Waar die administratieve vereenvoudiging zit, is mij een raadsel…  

 

[1] Pagina 31 Domus Medica over teleconsultatie: “van de een op de andere dag werden alle niet-dringende consultaties stopgezet. Enkel de dringende consultaties werden gedaan en al de rest gebeurde via teleconsulten en triages. De huisartsen zijn in heel die pandemie wel altijd bereikbaar geweest. Teleconsulten, dat was tot dan niet gekend. Op 16 maart 2020 werd daar ineens mee begonnen en in enkele maanden tijd gebeurden er zo duizenden, zelfs honderdduizenden teleconsulten. Dat vraagt natuurlijk de nodige behendigheid” via https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1614481

[2] https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1519508...

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is