Welke toekomst zullen de zorgraden krijgen?

Door Elke Sleurs op 16 februari 2022, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

In 2020 erkende de Vlaamse Regering 60 zorgraden.[1] Een zorgraad coördineert en werkt samen met een lokaal bestuur, een eerstelijnszone en alle zorg-en welzijnsactoren aan een meer integrale en vraaggestuurde zorg voor iedereen.[2] Het zijn vzw’s die een vrij grote autonomie hebben.

Met het uitbreken van de COVID-19-pandemie hebben de zorgraden zich allen moeten bewijzen. Wat grotendeels is gelukt. Zij hebben de eerstelijnszones goed aangestuurd op het vlak van het testen en triëren, de quarantaineopvolging, het vaccineren en de projecten over mentaal welzijn. Nu de pandemie stilletjes aan onder controle is geraakt, dient zich een evaluatie op. Te meer ook dat het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN) aan de alarmbel trekt over de vraag naar structurele en financiële erkenning van de zorgraden en de plaats van de zelfstandige zorgvertrekkers daarin.[3]

Vlaanderen subsidieerde de zorgraden voor 9 miljoen euro vorig jaar. Daarnaast kregen zij ook projectsubsidies voor hun bijkomende opdrachten in het kader van de COVID-19-crisisbeheersing.[4] Ook het project ‘Zorgzame Buurten’ dat in het Vlaams Regeerakkoord is opgenomen, zal grotendeels door de zorgraden samen met de eerstelijnszones worden uitgewerkt.

Volgens minister Beke is een evaluatie-oefening van de zorgraden lopende. Op basis van gesprekken met alle belanghebbenden komt hij tot een paar vaststellingen:

  1. Zorgraden moeten uitgroeien tot netwerkorganisaties waarbij verschillende partijen moeten kunnen meebeslissen.
  2. Zorgraden moeten een prioriteitenkader opstellen waarbij de Vlaamse beleidsdoelstellingen en de lokale ambities samen in vervat zitten.
  3. De personeelsbezetting van de zorgraden moet voldoende zijn om een goede werking te hebben.
  4. Er moet een evenwicht komen tussen gezondheidszorg en welzijn. Met de COVID-19-crisis is dit zoek geraakt omdat de medische component veel aandacht kreeg.

Om deze ambities waar te maken, is een hervormingstraject van de zorgraden begonnen. Zowel het bestuur van de zorgraden als de opdrachten ervan worden hierin meegenomen. Voor het zomerreces wil minister Beke met een nota komen die een herziening van het besluit van de Vlaamse Regering tot de erkenning en subsidiëring van de zorgraden moet beogen.

Als meerderheidspartij moeten we ervoor zorgen dat de zorgraden een degelijk toekomst hebben, zowel qua bestuur als qua middelen. Er mag geen overlap komen tussen de zorgraden en de zorgzame buurten. En de werklast voor de zorgverstrekkers in beide systemen moet haalbaar blijven…

 

[1] https://www.zorg-en-gezondheid.be/eerstelijnszones-en-zorgraden

[2] Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders, via https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/BVR%20...

[3] VOU van Elke Sleurs van 15 februari 2022, via https://www.vlaamsparlement.be/nl/parlementair-werk/commissies/commissie...

[4] Via een Schriftelijke vraag van Elke Sleurs van 22 oktober 2021, via https://docs.vlaamsparlement.be/pfile?id=1771599

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is