Welzijnsnota gefileerd!

Door Elke Sleurs op 4 december 2019, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Gedurende enkele weken hebben we de beleidsnota van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding 2019-2024 besproken. Finaal is het de bedoeling dit in plenaire zitting met de meerderheidspartijen goed te keuren, samen met een begroting van 13 miljard euro voor Welzijn alleen.

Die nota -én het Vlaams regeerakkoord- is de bijbel voor de minister en de regering. Want, wat daarin staat zou voor de komende 5 jaar realiteit worden. We gaan dat moeten uitvoeren. Zo’n bespreking brengt meer vragen op dan antwoorden. Dat is normaal omdat het de start is van een nieuwe regeerperiode met een nieuwe minister, die nog moet inwerken én omdat de beleidsmaatregelen nog uitgebreider zullen worden uitgeschreven in de jaarlijkse beleidsbrieven. Dat is een normale gang van zaken.

Eén ding is wel anders met de vorige minister: minder lange antwoorden en een grapje tussendoor. Benieuwd of hij deze houding zal blijven aannemen. Met mijn tussenkomsten over verschillende beleidsthema’s heb ik telkens één doel voor ogen: wie wordt hier beter van en waarom? Enkele licht ik hier wat meer toe:

Op het vlak van algemene gezondheidszorg:

  • Vlaanderen heeft een grote nood aan verplegend zorgpersoneel (verpleegkundigen en verzorgenden) om onder andere de vergrijzing in onze woonzorgcentra en ziekenhuizen aan te kunnen. Dit is een knelpuntberoep en daar moeten we iets aan doen. De HBO5-verpleegkundigen (graduaten) kunnen het tekort ondervangen maar het is onmogelijk om hen dezelfde verantwoordelijkheden en taken te geven als de bachelorverpleegkundigen. Aan de minister is gevraagd een differentiatie aan te brengen in de job-inhoud. Dit moet hij in overleg doen met de federale minister van Volksgezondheid om de instroom van alle verpleegkundigen goed te stroomlijnen en die een plaats te geven die ze verdienen.
  • de website Gezondheid en Wetenschap ( https://www.gezondheidenwetenschap.be/) is een fantastische website voor iedereen die geïnteresseerd is in gezondheid. Ik heb dat zelf ondervonden. Geen instant informatie, wel betrouwbare, toegankelijke informatie gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of ‘evidence-based medicine’. Nu, voor hun werkingsmiddelen ontvangen zij 145.000 euro per jaar en dit zal de komende jaren ook zo blijven. Dit is een zeer goede beslissing. Deze website is immers een aanrader om medische informatie te vergaren: leesbaar en gebruiksvriendelijk. Veel beter én betrouwbaarder dan dokter Google.

Op het vlak van preventie:

  • Er is 4 miljoen euro extra voorzien voor het vaccinatie-en preventieprogramma. Volledig correcte besteding. Prioritair wordt ingezet op HPV en mazelen bij kwetsbare vrouwen. De WGO heeft voorgesteld om de mazelenvaccinatie bij scholieren te vervroegen. Normaal krijgen zij hun tweede vaccin in het 5de leerjaar maar dit is verschoven naar een jaar vroeger. Hiermee wordt er een dubbele kost gemaakt van 0,5 miljoen euro.
  • HPV voor jongens kost ons dan weer 1,3 miljoen euro per jaar voor de twee dosissen. Sinds dit schooljaar zijn de CLB’s ook jongens beginnen vaccineren. Dat is een terechte investering omdat ook zij deze bescherming nodig hebben: namelijk een bescherming tegen virussen die keel-of peniskanker kunnen veroorzaken.

Op het vlak van gespecialiseerde zorg:

  • Vlaanderen heeft een studie besteld bij UGent over de normering van de ziekenhuizen. Deze zou eind dit jaar moeten opgeleverd worden. Dat onderzoek zal bestuderen hoe het concept “normen” zich in dit tijdsgewricht zal positioneren ten aanzien van accreditatie en andere vormen van kwaliteitsbewaking. Het credo luidt: meten is weten en dan kan het beleid hierop bijgestuurd worden. Een positieve zaak.
  • De MSOC-werkingen in het kader van revalidatie hebben een andere bezorgdheid qua erkenning en financiering. Deze werkingen (in Gent, Antwerpen en Oostende) bieden verslavingszorg en spuitenruil aan. In de zomervakantie was ik op werkbezoek in de Genste MSOC en ze leveren daar uitstekend werk. Met de zesde staatshervorming zijn die MSOC’s van federaal naar Vlaanderen overgedragen en opgenomen in een overnamedecreet. Dat decreet eindigt binnenkort, dus moet er een transfer komen binnen de geestelijke gezondheidszorg. De minister beaamt dat de MSOC’s geen aparte regeling krijgen maar wel opgenomen zullen worden binnen de geestelijke gezondheidszorg en specifiek binnen de verslavingszorg. De uitwerking moet nog gebeuren. Werk in voorbereiding dus..

Veel is in opstart en/of uitvoering waarbij de nodige centen zijn gevonden, zoals u kunt lezen. Eens de jaarlijkse beleidsbrief uitgeschreven is, want die komt nog, krijgen we tevens een beter zicht op wat zal komen. Intussen houd ik de vinger aan de pols, samen met mijn andere collega’s van de N-VA-fractie.

Elke Sleurs,

Vlaams Parlementslid

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is