Zal de Vlaming gezonder leven in 2025?

Door Elke Sleurs op 18 juni 2021, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

(Afbeelding © Agentschap Zorg en Gezondheid). Inleiding

Verschillende wetenschappers, academici en mensen uit de zorg-en welzijnssector grijpen de coronapandemie aan om het Vlaams preventiebeleid op de korrel te nemen.[1] Met de lancering van het “Preventieplatform” vragen zij aan de Vlaamse overheid om meer in te zetten op een gezonde leefstijl als extra coronabasismaatregel, op gezonde leefomgevingen, werk te maken van een Interfederaal Preventieakkoord en maatregelen te nemen om de gezondheidsongelijkheid te verminderen. Alsof dat Vlaanderen dit allemaal nog niet doet..

Het strategisch plan: ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’

In de commissie van 15 juni jl. heeft minister Beke wel degelijk de puntjes op de i gezet.[2] De Vlaamse overheid werkt namelijk in het kader van preventie met gezondheidsdoelstellingen. Deze doelstellingen staan netjes geformuleerd in het strategisch plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’.[3] Dit plan wordt gebruikt om beleid te voeren over tabak, alcohol, drugs, voeding en beweging. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij settinggericht werken, ‘Health in All Policies’, terreinwerk en gezondheidsongelijkheid.

Het Agentschap Zorg & Gezondheid is momenteel bezig met de voorbereiding van een tussentijdse evaluatie. En het is de bedoeling om ook thema’s zoals geestelijke gezondheidsbevordering, preventieve mondzorg en valpreventie mee op te nemen als gezondheidsdoelstelling. In het evaluatietraject zullen evenwel experten (van het preventieplatform), de Logo’s en de verschillende partnerorganisaties mee betrokken worden. Zij mogen uiteraard ook hun zeg doen.

Het preventiebeleid is jaar en dag een gemeenschapsbevoegdheid. Echter, de positieve financiële aspecten ervan vloeien niet altijd terug naar Vlaanderen. En volgens minister Beke moeten we dit debat ook durven aangaan.

Op elk aspect dat het Preventieplatform aanhaalt, doet de Vlaamse overheid haar best om te remediëren, zowel inhoudelijk als financieel (70 miljoen euro van de Vlaamse begroting gaat naar preventieve gezondheidszorg). Dat het beter kan en de verschillende overlegfora op elkaar laten afstemmen, is ongetwijfeld zo. Maar een nieuwe structuur inbouwen zal niet ten goede komen voor het preventieve gezondheidsbeleid. Integendeel..

Daarnaast heeft de Vlaamse Regering aan Sciensano gevraagd om een ‘preventiebarometer’ te ontwikkelen waarbij men een beter zicht krijgt op de doelgroepen die door de overheid gericht worden benaderd zodat een preventiebeleid op maat kan worden gevoerd.

Slot

Mijn fractie staat achter het plan ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’. Het is aan ons om met het tussentijdse evaluatie daar bij te sturen waar nodig is. Natuurlijk kijken we ook uit naar de uitrol van de preventiebarometer op Vlaams niveau om de hiaten in het preventiebeleid op te vullen.

[1] https://www.vlaamselogos.be/sites/default/files/domain%20editor/Melissa/...

[2] https://www.vlaamsparlement.be/commissies/commissievergaderingen/1530341...

[3] Dit plan vind je op deze website via, https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Strate...

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is