Nieuws

Alle nieuwsitems

Door Elke Sleurs op 5 juni 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

‘To NIPT or Not to NIPT?’ Sinds 2017 wordt de NIP-test of de niet-invasieve prenatale test bij zwangere vrouwen terugbetaald. Deze test spoort specifieke chromosomale afwijkingen op zoals het syndroom van Down, trisomie 21 en andere. De bedoeling bij de NIP-test is dat aanstaande ouders duidelijke …

Door Elke Sleurs op 25 mei 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Waar laat je je best behandelen als je borstkanker hebt? Sinds 2014 is de Vlaamse overheid bevoegd voor de erkenning van de borstklinieken waarbij men een onderscheid maakt tussen een coördinerende borstkliniek en een satellietborstkliniek.[1] De terugbetaling van borstchirurgie zit helaas nog bij …

Door Elke Sleurs op 11 mei 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Is de COVID-19-pandemie nu voorbij? Jazeker! De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft trouwens het hoogste alarmniveau voor deze crisis recent opgeheven. Alleen is het virus niet weg, wat wil zeggen dat we waakzaam moeten blijven. Zeker als de herfst – en wintermaanden aankomen. In de commissie …

Door Elke Sleurs op 20 april 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Wat moet je doen als je palliatief bent? De Vlaamse overheid heeft de intentie om een actieplan ‘Vroegtijdige zorgplanning, palliatieve zorg en levenseindezorg' uit te werken.[1] Een paar weken geleden slaakte Palliatieve Zorg Vlaanderen een noodkreet[2]. Zij stellen vast dat het aantal patiënten …

Door Elke Sleurs op 8 maart 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Kunnen we kanker in een voorstadium opsporen? Zeker. Maar hoe dan? Het preventiebeleid van de Vlaamse overheid is geënt op drie bevolkings-of kankeronderzoeken. Als verstandige ‘huismoeder’ verstuurt ze jaarlijks uitnodigingsbrieven voor darm-, borst- en baarmoederhalskanker naar haar burgers …

Door Elke Sleurs op 9 februari 2023, over deze onderwerpen: Welzijn en gezondheid

Neemt seksueel geweld in onze maatschappij nu toe of af? Dat blijft een moeilijke vraag om te antwoorden. De Vlaamse overheid evalueerde het actieplan ‘Seksueel geweld 2020-2024’.[1] Daaruit blijkt dat men tal van sensibiliseringscampagnes op poten heeft gezegd. Acties zoals ‘Is ’t oké? Niet zeker, …